ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน