ค้นหาข้อมูล

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน