ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม ๓ ลุ่มน้ำน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน