ค้นหาข้อมูล

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน