ค้นหาข้อมูล

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น . นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน