ค้นหาข้อมูล

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน