ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับอำเภอใน ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม Convention hall โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน