ค้นหาข้อมูล

พิธีบรรพชาอุปสมบทและอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทและอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน