ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่านประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่านประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดน่าน