ค้นหาข้อมูล

พิธีวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดน่าน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดน่าน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน