ค้นหาข้อมูล

พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล Super Bike จำนวน ๕ ประเภท ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน