ค้นหาข้อมูล

ร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคารที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่