ค้นหาข้อมูล

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคารที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๙ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน