ค้นหาข้อมูล

การเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นสืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมวิถีถิ่นสืบสานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน