ค้นหาข้อมูล

พิธีกดวูดปล่อยขบวนนักกีฬาการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีกดวูดปล่อยขบวนนักกีฬาการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สเตจที่ ๓) ณ หน้าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน