ค้นหาข้อมูล

พิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณแด่ดวงพระวิญญาณวันพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๙ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะแบบโบราณแด่ดวงพระวิญญาณวันพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน