ค้นหาข้อมูล

พิธีคาราวะสงฆ์สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สูมาคาราวะสระเกล้าดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคารที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีคาราวะสงฆ์สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ณ วิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น.  นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวัชรพงษ์  โพธิ์สูง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำคณะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดน่าน เข้าสูมาคาราวะสระเกล้าดำหัว นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

00