ค้นหาข้อมูล

ร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร