ค้นหาข้อมูล

ร่วมพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น.  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๘๖ ใบ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร