ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน