ค้นหาข้อมูล

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน และประชาชนจิตอาสา ติดตามการถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน