ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย Administrator   

 

 

วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

หลังจากนั้นเวลา เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (พระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน