ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำน่าน ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านตำบลท่าวังผา
เขียนโดย Administrator   

 

 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำน่าน ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านตำบลท่าวังผา หลังสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน