ค้นหาข้อมูล

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันจันทร์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณลำเหมืองหลวง บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน