ค้นหาข้อมูล

โครงการประชาอาสาซ่อมแซมฝายบ้านนาหมอ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันอังคารที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะราษฎรจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โครงการประชาอาสาซ่อมแซมฝายบ้านนาหมอ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 

<