ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะวิชาการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุรี)

 

 

 

20 มิถุนายน 2562 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะวิชาการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุรี) ครั้งที่ 11 ที่ แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เกิดชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นหัวหน้าคณะวิชาการ จังหวัดน่าน เป็นประธานประชุม หารือ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ แขวงไชยบุรี มี ท่านยันยง สิปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยบุรี เป็นประธานฝ่ายลาว
ผู้ว่าฯน่าน นำคณะร่วมประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุรี)

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน