ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN BRAND) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 

 

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN BRAND) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.