ค้นหาข้อมูล

ต้อนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปิดกีฬา "อาชีวะภาคเหนือเกมส์ @ น่าน"

 

 

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปิดกีฬา "อาชีวะภาคเหนือเกมส์ @ น่าน" ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน