ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

 

 

วันอังคารที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน