ค้นหาข้อมูล

การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

 

 

วันพุธที่  ๑๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้  นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก  และดินโคลนถล่ม  จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา  ชั้น ๖  ศาลากลางจังหวัดน่าน