ค้นหาข้อมูล

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ร่วมต้อนรับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น หมู่ที่ ๗  ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน