ค้นหาข้อมูล

พิธีแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN BRAND)
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN BRAND) ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน