ค้นหาข้อมูล

พิธีพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต ณ วัดหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

 

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต ณ วัดหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน