ค้นหาข้อมูล

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานกล่าวปราศรัยและเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน