ค้นหาข้อมูล

พิธีทำบุญตักบาตรและเปิดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอังคารที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน