ค้นหาข้อมูล

โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง(บริเวณหน้าท่าอากาศยานน่าน) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๑.๕๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หนองน้ำครกบ้านป่าสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน