ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก”
เขียนโดย นางสาวยุรีพร   

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อำเภอเมืองน่าน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองนาท่อ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

 

 

เวลา ๑๒.๑๕ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อำเภอเวียงสา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อำเภอท่าวังผา ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

 

และเวลา ๑๕.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” อำเภอปัว ณ บริเวณสวนสาธารณะ รศ.๒๐๐ ปี ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน