ค้นหาข้อมูล

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕
เขียนโดย นายวุฒิชัย รัตนะ   

 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีวาพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน