ค้นหาข้อมูล

พิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดน่าน
เขียนโดย นายวุฒิชัย รัตนะ   

 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชยสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน