ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เขียนโดย นายวุฒิชัย รัตนะ   

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณบ่อน้ำทิพย์ ลานวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน