กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ยกทัพสินค้า FASHION LIFESTYLE บุกเมืองกรุงฯ

 

กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ยกทัพสินค้า  FASHION LIFESTYLE บุกเมืองกรุงฯ 30 ตุลาคม 2562 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ตามโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลักพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคั่บคั่ง