พิธีแถลงแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๓

 

วันพุธที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีแถลงแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๓ และร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “นโยบายทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๓” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน