พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

วันศุกร์ที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน ๑๐๕ ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน