ประธานพิธีเปิดงานวิ่ง Nan City Half Marathon Run Fun Fest ๒๐๑๙

 

วันอาทิตย์ที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานวิ่ง Nan City  Half Marathon Run Fun Fest ๒๐๑๙ ณ ลานรวมใจสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน