ค้นหาข้อมูล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่จังหวัดน่าน ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการสอบ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒(โดยการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) รายละเอียดตามไฟล์แนบ