ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดน่าน
เขียนโดย ชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันอังคาร ที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมภูฟ้า ๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน