ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน
เขียนโดย ชนิดาภา ยะกัปล์   

 

 

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน