ค้นหาข้อมูล

ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนฯ
เขียนโดย yureporn jinasen   

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับการเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ