ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจกถุงยังชีพแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง โดยบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด มหาชน สนับสนุนถุงยังชีพทั้งจังหวัด จำนวน 2,000 ชุด