ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖  ศาลากลางจังหวัดน่าน